« Terug
dagkaart 7 april

Zacharaël betekent ‘het geheugen van God’. Door u over te geven herinnert u zich dat u een fragment van God bent. Volledige overgave opent de verbinding met uw Eeuwige Zelf, wat uw verpersoonlijkte manifestatie van een belangrijk aspect van God is. De grootste illusie die we onder ogen moeten zien, is dat we het kleine zelf van ons dagelijks leven zijn. We raken verstrikt in de overtuiging dat we de emotionele bagage en beelden van vroegere ervaringen zijn. Wees bereid om het ego en diens verzameling van kleingeestige, kritische, negatieve overtuigingen die u van anderen en van Gods liefde scheiden, over te geven.

De gedachte aan overgave is aanvankelijk afschrikwekkend. Wanneer we er geen ervaring mee hebben, kunnen we het alleen relateren aan een gevoel van hulpeloosheid en kwetsbaarheid. Zonder persoonlijke ervaring met Gods aanwezigheid of herkenbare antwoorden op gebeden, komt het begrip overgave gevaarlijk over.

De kracht van geloofshandelingen helpt u om u in het onbekende te storten. Uw geloof in de engelen, een grotere macht dan uzelf, de ultieme waarheid, Jezus, of wat dan ook voor u van belang is, slaat een brug.

 
Geleidelijk aan, een ervaring tegelijk, gaat u God voelen, uw Eeuwige Zelf, of op een persoonlijke manier de engelen. U herkent hun aanwezigheid en krijgt antwoord op uw gebeden. Uw vertrouwen groeit naarmate u met hen leert communiceren en hun kracht gaat voelen. Soms bent u een met uw Eeuwige Zelf en gaat uw verlangen naar eenheid in vervulling. U kunt ook eenheid met anderen ervaren. Op die momenten juicht uw ziel, want deze eenheid lest de dorst die door niets anders kon worden gelest. Later verdwijnt de energie weer en keren de scheidingsmuren terug. Opnieuw voelt u zich alleen, verlaten en gescheiden.Overgave betekent een keuze om uw scheidingsmuren voor altijd neer te halen en de eeuwige verbinding met God aan te gaan. Het is niet langer nodig om God te zoeken ter verlichting van uw pijn. De Almachtige wordt uw geliefde en alles. Uw gebed is: ‘Neem mij tot u, God. Het is mijn verlangen dat uw wil in mijn leven geschiede.’ U zult een geweldige opluchting voelen als u de strijd opgeeft om gescheiden te blijven, en kunt ontspannen in uw Eeuwige Zelf. Het lijden door uw verzet tegen uw lot is verdwenen, en een verrassende, intense vreugde neemt die plaats in. U ziet af van de zekerheid in uw leven en staat God toe u te leiden.

De grote verrassing is dat uw leven oneindig veel spannender wordt. De essentie van uw Eeuwige Zelf is GROOT en uw lot zal u grote dingen laten doen! Als de gedachte aan onwaardigheid u weerhoudt, bid dan om inzicht in deze valstrik en de manier waarop het u neerdrukt. De manier waarop het infiltreert, door een gecompliceerd web te weven dat onmogelijk lijkt te bevechten, is verraderlijk. Op die momenten probeert uw ego de energie te beheersen. Roep Zacharael aan om u te helpen bij het loslaten en Gods wil te ontvangen.

Deze overgave luistert heel nauw. Uw gevoelens zijn belangrijk en uw gids. Liefde betekent niet dat u zich hoeft over te geven en u als een marionet moet gaan gedragen. Wie maakt dat u zich minder voelt dan u bent of erop aandringt dat u uw gevoelens moet onderdrukken, handelt niet uit liefde. Uw ware gevoelens zijn uw contact met Gods verlangen naar u. Opoffering en lijden zijn het gevolg van verzet tegen dat verlangen en niet de vorm van overgave die u naar de waarheid zal brengen.

 
Opoffering impliceert een ontkenning van uw gevoelens. Het laat u achter – boos op uzelf en de ander die u om de opoffering vroeg – en zorgt voor schuldgevoelens. Als schuld u doet geloven dat een bepaald gedrag wordt verwacht, dan beseft u misschien niet eens dar u boos bent. Ware overgave is goed en voelt alsof de wereld van uw schouders wordt genomen. U hoeft nooit dat wat echt bij u hoort en u met leven en vreugde vervult, over te geven.Evalueer uw leven. Hebt u respect voor uw gevoelens of offert u uw waarheid op door u te onderwerpen aan de macht van uw kleine zelf en uw verzameling oude gewoonten? Wees bereid om u van alles los te maken; uw familie, vrienden, kinderen, baan, huis, spullen, activiteiten. Alles in uw Aardse leven is tijdelijk. De gehechtheid daaraan trekt u naar beneden. Dit betekent niet dat u alles moet weggeven, uw familie moet verlaten en u moet aansluiten bij de daklozen. Geniet en gebruik wat u hebt zonder er door in bezit te worden genomen. Zoek een nieuw niveau in de relatie met uw dierbaren en koester die. Wat voor u goed is, is ook voor hen goed.

Naarmate u zich leert overgeven, zult u worden vervuld met de eeuwige Liefde waar u om had. En de dankbaarheid zal in golven door u heen vloeien wanneer de drie Verheven Standpunten zich verenigen. Uw geest zal een wijsheid ontvangen die uw begrip te boven gaat. Al uw wensen worden vervuld; er zal eenheid met anderen ontstaan. U verliest niet uzelf, maar u vindt uw Zelf, en wordt wie u echt bent en zult alles vinden waar uw ziel naar verlangde.
Succes Savon–


Recente nieuwtjes

Eenzaamheid oplossen – 7 dingen die je kunt doen tegen eenzaamheid

Hoe kun je je eenzaamheid oplossen? Zoals altijd: door kleine stappen te zetten in de juiste richting. Deze 7 tips kunnen je helpen je eenzaamheid te verminderen. 1. Je bent niet de enige Eenzaamheid is een noodzakelijke maar nare emotie.... Lees meer »

Wheel of the year Op Oktober 31 Samhain

Op Oktober 31 Samhain (of Halloween) begint elk jaar ‘Journeying the wheel of the year’. Journeying of ‘De Helende Reis’ is een vorm van geleide meditatie. Het idee is om de ‘reiziger’ in staat te stellen een niveau van diepe... Lees meer »Recente portfolio-items

Medium Elly

Naast dat Medium Elly een zeer ervaren medium is, kan je bij haar ook kiezen voor een doeltreffende healing waar je direct effect van ondervindt. Dit kan op afstand maar dit kan ook in haar praktijk. U kunt de prive... Lees meer »

Huishoudbeurs 2018

Medium Savon, op het hoofdpodium van de huishoudbeurs. Zij geeft hier uitleg over alle spirituele zaken en beantwoord vragen van bezoekers. Ook laat ze de bezoekers een gratis kaartje trekken met een speciale boodschap erbij. Komend jaar zullen wij voor... Lees meer »