« Terug
Vergevingsritueel

Vergeving is niet iets eenmaligs, vergeving is een manier van leven. – Dr. Martin Luther King.

Het Hawaïaanse vergevingsritueel.

Ho’o betekent ‘doen’, ‘veroorzaken’.
Pono betekent ‘goed’, ‘juist’.

Ho’oponopono is een eenvoudige manier om weer naar innerlijke vrede, eenheid, naar harmonie terug te keren.
“Ho’oponopono” betekent een probleem volledig oplossen en het ten goede keren.

Deze herinneringen worden geactiveerd door onze gedachten. Onze geest is een denkmachine met miljoenen gedachten op een dag, net als ons hart wat een pulserende machine is. Wanneer er een gedachte naar binnen schiet, ook al is het zonder dat we het beseffen, activeert het automatisch een opgeslagen herinnering in ons bewustzijn en dat kan zich manifesteren als een probleem.

Iedere keer als er iets is wat je stoort, door herinneringen of programma’s die we hebben opgeslagen in ons onderbewustzijn, op te ruimen. iets je op je zenuwen werkt, wanneer je het liefst zou omdraaien, zeg dan in gedachten:

I’am sorry
Please forgive me
I love you
Thank you

Het spijt me
Vergeef me, alsjeblieft
Ik hou van je
Dank je wel

Deze vier zinnen werken als een soort mantra, vormen een soort meditatie. Ze werken dwars door ruimte en tijd, voorbij oorzaak en gevolg, en richten zich rechtstreeks tot je hogere zelf, je onbewuste en je waakbewustzijn.

De betekenis van deze vier zinnen.

Het spijt me.
Ik verontschuldig me, dat ik dit probleem in mijn leven heb opgeroepen, waar ik zelf 100% verantwoordelijk voor ben. Ik zie dat ik lijd en dat brengt me in contact met mijn gevoelens. Ik wijs het probleem niet meer af, maar zie wat ik moet leren. Ik wordt nu door de kracht van het gesproken woord vrij van deze schuld.
Of:
Ik zie dat ik lijd en dat brengt me in contact met mijn gevoelens. Ik wijs het probleem niet meer af, maar zie wat ik moet leren. Ik of mijn voorouders (met wie ik energetisch, genetisch en via traditie en ook geschiedenis verbonden ben) heb of hebben leed veroorzaakt. Ik word nu door de kracht van het gesproken woord vrij van deze schuld.
Vergeef me, alsjeblieft
Vergeef me, alsjeblieft, dat ik of mijn voorouders jou en mij bewust of onbewust in onze ontwikkeling gestoord heb of hebben. Vergeef me, alsjeblieft, dat ik tegen de goddelijke wetten van harmonie en liefde heb gehandeld. Vergeef me, alsjeblieft, dat ik jou, of de situatie, tot nu toe veroordeeld heb en onze spirituele identiteit en verbondenheid in het verleden veronachtzaamd heb.

Ik hou van je.
Ik hou van jou en ik hou van mij, want ik weet dat ik een deel van het goddelijke ben en daarom perfect.
Of:
Ik hou van jou en ik hou van mij. Ik zie en respecteer het goddelijke in jou. Ik hou van de situatie zoals ze is en ik accepteer de situatie zoals ze is. Ik hou van het probleem, dat naar me toe gekomen is om me de ogen te openen. Ik hou onvoorwaardelijk van mij en van jou, met al onze zwakheden en onvolkomenheden.

Dank je wel
Dank je wel dat dit probleem zich heeft gemanifesteerd in mijn leven, zodat ik nog een kans krijg het op te lossen.
Dank je wel dat dit probleem is opgelost. ik. Ik dank God en de engelen voor de transformatie van dat wat mij na aan het hart ligt. Dank je wel, want door de kracht van vergeving ben ik nu vrij van de energetische keten van het verleden.
Of:
Dank je wel, ik begrijp dat het wonder al onderweg is. Ik dank God en de engelen voor de transformatie van dat wat mij na aan het hart ligt. Dank je wel, want wat ik heb verworven en wat er zal gebeuren, is wat ik door de wet van oorzaak en gevolg heb verdiend. Dank je wel, want door de kracht van vergeving ben ik nu vrij van de energetische keten van het verleden. Dank je wel dat ik de bron van al het zijn mag leren kennen en ermee verbonden ben.


Recente portfolio-items

Medium Elly

Naast dat Medium Elly een zeer ervaren medium is, kan je bij haar ook kiezen voor een doeltreffende healing waar je direct effect van ondervindt. Dit kan op afstand maar dit kan ook in haar praktijk. U kunt de prive... Lees meer »

Huishoudbeurs 2018

Medium Savon, op het hoofdpodium van de huishoudbeurs. Zij geeft hier uitleg over alle spirituele zaken en beantwoord vragen van bezoekers. Ook laat ze de bezoekers een gratis kaartje trekken met een speciale boodschap erbij. Komend jaar zullen wij voor... Lees meer »


Recente nieuwtjes

Onderbuikgevoel

Lieve mensen, Voel je ook de veranderingen in je lijf? Alles wat je eerder altijd wel ok vond, maakt plaats voor boosheid, frustratie maar eigenlijk is dit een bewustwording dat je dat gevoel niet meer wilt voelen, en ga je... Lees meer »

Het beste medium van Nederland

Wie is het beste medium van Nederland? Het beste medium van Nederland kun je vinden bij OprechteMediums, waar de mediums en paragnosten al mee dan 9 jaar werkzaam zijn. Bij OprechteMediums spreken we ook niet specifiek van een beste medium... Lees meer »