« Terug
Wheel of the year Op Oktober 31 Samhain

Op Oktober 31 Samhain (of Halloween) begint elk jaar ‘Journeying the wheel of the year’.

Journeying of ‘De Helende Reis’ is een vorm van geleide meditatie. Het idee is om de ‘reiziger’ in staat te stellen een niveau van diepe ontspanning te bereiken. Er is een doel of bestemming aan verbonden met een thema zoals het seizoen, de tijd van het jaar of de stand van de maan.

Men veronderstelt dat in de staat van diepe ontspanning, het mogelijk is om onszelf te ‘her’ of deprogrammeren en afstand te nemen van onze negatieve eigenschappen, gewoonten, gedachten, etc. en ons te richten op het helen*1 van lichamelijke en emotionele problemen.

In een staat van diepe ontspanning zal het lichaam zijn homeostatische*2 aard aanwenden om de
lichamelijke en psychologische*3 gebieden die in disbalans zijn aan te spreken. Het herstellen van die balans is helend.

Veel mensen hebben last van slaapproblemen. De meesten van ons hebben op een of ander moment
niet kunnen slapen of hebben slecht geslapen omdat we ‘ons hoofd niet kunnen uitzetten’. Tijdens
de innerlijke reis wordt een ‘programma’ gecreëerd dat op elk moment in ons dagelijks leven kan
worden ingezet om een ontspannen gevoel voort te brengen dat stress en spanning vermindert.

De Nederlands vertaling van Engelse woorden hebben vaak niet hetzelfde betekennis, bijv.
‘Healing’ direkt vertaald als helen wordt genezing genoemd in de woordenboek. In wikipedia staat;
“Genezing (Latijn: curatie) is het proces waarbij de verschijnselen van een ziekte, spontaan of door een behandeling verdwijnen, waardoor de gezondheid hersteld wordt.

Terwijl ‘Healing’ woordt uitgelegt als
*1 Healing (literally meaning to make whole) is the process of the restoration of health from imbalance, disease or damage to the resumption of normal functioning. Behavioural, physical, cognitive or perceptual issues are resolved to the degree that one is able to lead a normal or fulfilling existence without being overwhelmed by physical or psychopathological phenomena. This process increasingly involves traditional/spiritual approaches. Wikipedia.
Genezing (letterlijk om geheel te maken) is het proces van het herstel van de gezondheid van onbalans, ziekte of schade te hervatten naar de normale werking. Gedrags, fysieke, cognitieve of perceptuele problemen zijn opgelost tot men in staat is om een normale of vervullend leven te leiden zonder te worden overweldigd door fysieke of psychopathologische verschijnselen. Dit proces omvat steeds meer traditionele/spirituele benaderingen.

En al is de vertaling van Homeostasis dichter bij de englese origineel het zegt ook niet hetzelfde
Homeostase is het vermogen van meercellige organismen om het interne milieu in evenwicht te houden, ondanks veranderingen in de omgeving waarin het organisme zich bevindt, door middel van regelkringen in het organisme. Door homeostase kan een organisme de functie van elk individueel orgaan aanpassen, waardoor aan de integrale behoefte van het lichaam wordt voldaan.

*2 Homeostasis the tendency of a system, especially the physiological system of higher animals, to
maintain internal stability, owing to the coordinated response of its parts to any situation or stimulus that would tend to disturb its normal condition or function.
Homeostase de tendens van een systeem, in het bijzonder de fysiologisch systeem van hogere dieren, om de inwendige stabiliteit in stand te houden, wegens de gecoördineerde respons van de delen aan elke situatie of stimulus die de neiging hebben om de normale toestand of functie verstoren.

Vergelijk Psychologie – een samenstelling uit het Griekse ψυχή (psychè), ziel en λόγος (logos) woord, gedachte, rede – is de academische discipline die zich bezighoudt met het innerlijk leven (kennen, voelen en streven) en het gedrag van mensen. Zij doet dit over het algemeen door het volgen van de wetenschappelijke methode, maar in sommige gevallen doet zij beroep op symbolische interpretatie en kritische analyse, naar het voorbeeld van andere sociale wetenschappen

met *3 Psychology a state of psychological equilibrium obtained when tension or a drive has been reduced or eliminated.
Psychologie een staat van psychologische evenwicht verkregen wanneer spanning of een dwang is verminderd of geëlimineerd

Ik denk nog en ik scrijf in engels. Deze twee culturen en manier van taal gebruik zijn zo subtiel maar definitief anders dat ik vind t bijna onmogelijk in goed nederlands te denken of schrijven. Ik kan letterlijk de concepten of ideen die ik wil delen niet verwoorden in nederlands. Hierdoor is de journeying tot nu toe in engels. Ik werk met een goede vriendin om ze te vertalen maar dat gaat nog een tijdje duren.

The journeying begins with an explanation of the focus and moon phase. The focus is taken from a number of sources usually I check to see what Goddesses or festivals are associated with the day and how or if that ties in with the energies of the phase the moon is in.

The structure of the journeying is in the form of a ‘magic’ ritual. Sacred (safe) space is created and each participant is ‘cleansed’ before the circle is cast. The four directions are called and protection is requested. The intention to keep out evil and create only positive experiences and results is made and set. The participants relax and make themselves as comfortable (and warm) as possible/necessary.

We practise the songs for sharing voice. I do not call it singing because it is not about how you sound it is about connecting in what is deemed to be the most ancient way that humans join together. When one removes the idea of it having to sound a particular way and focuses upon the positive words and the experience as a whole, sharing voice is an important and integral part of joint human endeavours. In the last two years it has gone from being the most hated/resented or intimidating part of the journeying to the part that creates the most joy and laughter.

After the introduction I request some time in silence or contemplation to take in the information, come back to oneself and prepare to opening ones self to the inner voice.

After entering the space and casting the circle, there is a grounding. This is literally to keep the participants connected and not lose themselves in the realms of the sub or unconscious. The centring has the same function but also binds those journeying together as an entity. In shared endeavours the whole can always be greater than it’s sum parts! The journeying meditation itself is quite short. Never less than 15 or more than 40 minutes, usually between 20 and 30.

After the journeying there is a focus task, often painting, but it has been; making (Brigid’s) crosses, rings, garlands, collages, picking fruit, flowers etc. Then we share voice. There is space to reflect on the journeying, often this is whether someone fell asleep or checked out, at what point it happened or their experience in the journeying or any questions, comments or observations that may have come up during it.

All rituals should end with a feast! So at the end we eat, chat and drink together.


Recente portfolio-items

Medium Elly

Naast dat Medium Elly een zeer ervaren medium is, kan je bij haar ook kiezen voor een doeltreffende healing waar je direct effect van ondervindt. Dit kan op afstand maar dit kan ook in haar praktijk. U kunt de prive... Lees meer »

Huishoudbeurs 2018

Medium Savon, op het hoofdpodium van de huishoudbeurs. Zij geeft hier uitleg over alle spirituele zaken en beantwoord vragen van bezoekers. Ook laat ze de bezoekers een gratis kaartje trekken met een speciale boodschap erbij. Komend jaar zullen wij voor... Lees meer »Recente nieuwtjes

Mijn laatste relatie

Nadat mijn laatste relatie ruim 12 jaar geleden stuk liep, heb ik destijds voor mezelf besloten om nooit meer in een relatie te stappen.  Waarom zou ik? Ik redde het immers prima in mijn eentje, een baan, een eigen huis,... Lees meer »

Eindelijk thuis

Lieve allemaal, Naast mijn werkzaamheden op de lijn, schrijf ik ook graag. Daarom wilde ik graag bij deze een stuk vrije proza met jullie delen, dat ik heb geschreven tijdens een spriritueel vrouwenweekend afgelopen weekend in Bergen.   EINDELIJK THUIS…..... Lees meer »